31 Temmuz 2000 - 24126

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/890 Türkiye - Hollanda Uluslararası Kara Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/909 Türkiye ile Almanya Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen 2000/909 Türkiye ile Almanya Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Çevre Yönetiminde Sistem Yaklaşımının Teşviki" Konulu Projeye İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

23

2000/913 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2000/913 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

60

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

77

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/958 2901 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 12 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

77

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2000/16) - Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2000/16)

177

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/94-95 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/94-95 Sayılı Tebliğ

187

- DMO Ana Statüsünün 4. ve 23. Maddeleri Gereğince Teşekkül Eden Standardizasyon Komitesi Kararı (No: 119)

248

Sirkülerler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2000 - 2002 Av Dönemine Ait 34/1 Numaralı Sirküler

263

- Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2000 - 2002 Av Dönemine Ait 34/2 Numaralı Sirküler

308

İlanlar

a - Yargı İlanları

331

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

349

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

381