İnteraktif CD

                                                                                                         31 Ocak 2001 - 24304

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarında Tüketicileri Eğitici, Aydınlatıcı ve Bilgilendirici Programların Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2001/02)

5

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/4) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/4)

6

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2001/6)

7

- Rekabet Kurulunun 00-35/392-219 Sayılı Kararı

8

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/8 (3417 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/20 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/8 (3417 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/20 Sayılı Kararı

27

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/9 (3320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/21 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/9 (3320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/21 Sayılı Kararı

35

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91