İnteraktif CD

                                                                                                         31 Mayıs 2001 - 24418

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'ye, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait 12 Adet Atama Kararı

4

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- İnfaz Hakimliği ile İlgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 825 sayılı Kararı

8

Yönetmelik

- Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92