31 Mayıs 2000 - 24065

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- Çanakkale İli Sınırları İçinde, Saros Körfesinde Bulunan Büyükada, Küçükada ve Minikada ile Sahil Kesiminin, İkinci Derece Kara Askeri Yasak Sahası Koordinatları Hakkında Tebliğ

2

- Muğla İli Sınırları İçinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Çevresinin, İkinci Derece Kara/Deniz Askeri Yasak Sahası Koordinatları Hakkında Tebliğ

3

- Kamu Kuruluşlarınca 2000 Yılında Yaptırılacak Yapım, Hizmet, Dekapaj ve Malzeme Nakli İşlerinin Sözleşmelerinde Esas Alınacak Parasal Sınır Hakkında Tebliğ

4

- Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 44) - Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 44)

5

- Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 45) - Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 45)

5

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-09 Sayılı Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

6

- Rekabet Kurulunun 00-8/69-31 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-8/69-31 Sayılı Kararı

13

- Rekabet Kurulunun 99-21/166-85 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/166-85 Sayılı Kararı

17

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

21

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92