31 Ekim 2000 - 24216

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/1318 Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Bu Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalarla İlgili Küresel Teknik Düzenlemelerin Kabulüne Dair Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar 2000/1318 Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Bu Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalarla İlgili Küresel Teknik Düzenlemelerin Kabulüne Dair Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1337 Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2000/1337 Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

39

Yönetmelikler

- Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

43

- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

49

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

56

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliği - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliği

63

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği

83

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşletmeleri Yönetmeliği - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşletmeleri Yönetmeliği

111

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği

123

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

132

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

132

Tebliğ

- 2001 Yılı Fuar Takvimi (İç ticaret 2000/2) - 2001 Yılı Fuar Takvimi (İç ticaret 2000/2)

132

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/52 (606 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2000/29 Sayılı Kararı

151

İlanlar

a - Yargı İlanları

161

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

190

c- Çeşitli İlanlar

275

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

283