31 Ağustos 2000 - 24156

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

2

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

31

Tebliğler

- Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelere Ait Bilgilerin Tanıtma Kılavuzunda Yer Almasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TRKGM: (2000/3) - Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelere Ait Bilgilerin Tanıtma Kılavuzunda Yer Almasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TRKGM: (2000/3)

36

- Rekabet Kurulunun 99-21/167-86 sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/167-86 sayılı Kararı

36

- Rekabet Kurulunun 99-21/177-96 sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/177-96 sayılı Kararı

41

- Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6) - Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6)

45

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

87