30 Temmuz 2000 - 24125

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/886 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Romanya Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Müzecilik ve Arşivler Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Tekel Satış Kontrolörlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliği

16

- Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik

20

- Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi (AKKENT) Yönetmeliği

23

Tebliğler

- 595 Sayılı KHK ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Hazırlanan Laboratuvar Yeterlik Onay Talimatı Hakkında Tebliğ

25

- 595 Sayılı KHK ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Hazırlanan Laboratuvar Yeterlik Teknik Şartnamesi Hakkında Tebliğ

32

- Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93