İnteraktif CD

                                                                                                         30 Ocak 2001 - 24303

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- PTT Reklam Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2001/1-2)

10

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/8)

13

- Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13)

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91