30 Nisan 2000 - 24035 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/501 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2000 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri"nin Onaylanması Hakkında Karar

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

7