30 Nisan 2000 - 24035

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

3

- Ege Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğler

- 2000 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

5

- 2000 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

41

- Rekabet Kurulunun 78/604-114, 78/605-115, 78/606-116, 80/615-117, 80/617-119, 81/627-121, 81/628-122, 81/631-125, 84/666-131, 84/667-132, 86/684-136, 87/693-138, 89/702-144, 89/703-145, 89/704-146, 89/705-147, 91/736-153 ve 96/785-169 Sayılı Kararları

48

İlanlar

a - Yargı İlanları

87

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

217

c- Çeşitli İlanlar

242

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

381