30 Mart 2000 - 24005

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4552 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4552 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ-GEBAM) Yönetmeliği

6

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-18) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-18)

9

- 2000 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

10

- 2000 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ

42

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/2) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/2)

46

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/26 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/26 Sayılı Kararı

47

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/2) - Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/2)

48

DÜZELTME (4494 Sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu Eki Cetvel ile İlgili)

48

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92