İnteraktif CD

                                                                                                         30 Kasım 2000 - 24246

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

30.11.2000 Perşembe Sayı: 24246 (Asıl) Müdürlüğü, Resmi Gazete Döner Sermaye İşletmesi tarafından bugün (30.11.2000) saat 14.00'de teslim edileceği beyan

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1504 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Personel Kıdem Sırasını Düzenleyen Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1454 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

4

- 2000/1512 3063 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi, Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 5 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi ve 37 Kişiyle İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

9

Yönetmelikler

- 2000/1517 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

62

- 2000/1518 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

76

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)

101

- TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

116

- Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT)

117

- Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/549/AT)

152

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/764/AT)

161

- Aerosol Kaplar Yönetmeliği

196

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

203

Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

255

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-54) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-54)

256

İlanlar

a - Yargı İlanları

257

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

309

c- Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379