İnteraktif CD

                                                                                                         30 Nisan 2001 - 24388

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2284 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

Tebliğler

- Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

41

- İstanbul İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

41

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92