29 Şubat 2000 - 23979

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/189 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü'ne İkinci Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar 2000/189 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü'ne İkinci Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Sözleşme

2000/134 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)'nın Kuruluşuna Dair Sözleşme'nin 9 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrasında Yapılan Ekli Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar 2000/134 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)'nın Kuruluşuna Dair Sözleşme'nin 9 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrasında Yapılan Ekli Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/112 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesine Bağlı Dönüklü Belediyesi'nin Adının "Fatih" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

4

2000/190 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2000 Yılında Ödenecek İlave Tediyeler Hakkında Karar 2000/190 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2000 Yılında Ödenecek İlave Tediyeler Hakkında Karar

5

Yönetmelikler

- Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

5

- Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'nin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/36-37) - Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/36-37)

6

- Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

7

- Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

19

- Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

21

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92