İnteraktif CD

                                                                                                         29 Ocak 2001 - 24302

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

- Doğuş Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

2

- İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetmeliği

11

Tebliğler

- Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

14

- Giresun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

47

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

49

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92