29 Mayıs 2000 - 24063

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

3

- İstanbul Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği

9

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/56-57 Sayılı Tebliğ

20

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/58-59 Sayılı Tebliğ

21

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/59-60 Sayılı Tebliğ

22

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/60-61 Sayılı Tebliğ

23

- Kırklareli İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/2)

41

- Muş İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

c- Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93