29 Mart 2000 - 24004

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

678 Olağanüstü Halin 5 İlde Uzatılmasına Dair Karar 678 Olağanüstü Halin 5 İlde Uzatılmasına Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/201 İspanya Hükümetinden Sağlanan 410 Milyon ABD Doları Tutarındaki Kredinin 60 Milyon Dolarlık Kısmının Deprem Bölgesinin Yeniden Yapılanma Harcamalarında Kullanılmak Üzere Hükümetimiz ile Adı Geçen Ülke Arasında İmzalanan 2000/201 İspanya Hükümetinden Sağlanan 410 Milyon ABD Doları Tutarındaki Kredinin 60 Milyon Dolarlık Kısmının Deprem Bölgesinin Yeniden Yapılanma Harcamalarında Kullanılmak Üzere Hükümetimiz ile Adı Geçen Ülke Arasında İmzalanan "Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

3

2000/219 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

9

2000/224 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Tarafların Yekdiğerinin Başkentlerindeki Taşınmazlarına Dair Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

13

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

34

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/283 Eti Holding Anonim Şirketinin İştiraki Olan Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Bağlı Ortaklık Haline Getirilmesine İlişkin Karar

35

2000/307 Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Fransız Aerospatiale (Alcatel Spacecom) Firması Arasında, Yurtdışında Kurulmuş Bulunan EURASIASAT S.A.M. Şirketinin Sermayesinin Artırılması ve Sermaye Paylarının Yeniden Düzenlenmesi ile Adı Geçen Şirketin Finansman İhtiyaçlarının Karşılanmasına İlişkin Karar

37

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 7 Adet Karar

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

70

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92