İnteraktif CD

                                                                                                         29 Kasım 2000 - 24245

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1470 Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2000/1470 Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2000/1507 7 No.lu Görev Bölgesinde Görevli Şirket Statüsünde Bulunan AYDEM Güneybatı Anadolu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, Anılan Görev Bölgesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılmış veya Yapılacak Dağıtım Tesislerinin İşletme Haklarının Devredilmesi ve Adı Geçen Şirket ile Enerji Satacak Kuruluş Arasında 30 Yıl Süreli Enerji Satış Anlaşması Yapılması Hakkında Karar

3

Atama Kararları

- Tarım ve Köyişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait İki Adet Atama Kararı

4

Yönetmelik

- Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

Tebliğ

- Rekabet Kurulunun 00-24/255-138 Sayılı Kararı

6

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/21 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/16 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/21 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/16 Sayılı Kararı

39

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

44

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91