29 Haziran 2000 - 24094

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4586 Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/692 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Karar 2000/692 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Karar

5

2000/693 Kocaeli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar 2000/693 Kocaeli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar

7

2000/705 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Temsilcisi Olarak Görevlendirilen A. Tevfik Ünver'in Yerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Adı Geçen Genel Müdürlük Daire Başkanı Hasbi Akal'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

9

2000/722 Bazı Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi ile Bazı İlçelerde Emniyet Amirliği Kurulması Hakkında Karar

10

2000/732 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Daha Önce Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Bucağı, Kelhasan Beldesine Bağlı Bazı Yaylaların Adı Geçen Beldeden Ayrılarak Aynı Bucağın Turanlar Köyüne Bağlanması, Bu Yaylaların "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

11

Yönetmelikler

- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği

12

- Pamukkale Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

15

Tebliğ

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 2 Nolu Tebliğ - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 2 Nolu Tebliğ

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/33 (3194 sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/51 Sayılı Kararı

21

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait İki Adet Karar

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

63

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92