29 Eylül 2000 - 24185

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1209 1921 Kişiye Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Milli Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

34

Yönetmelikler

- Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği'ne Bir Geçici Madde İlavesine Dair Yönetmelik - Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği'ne Bir Geçici Madde İlavesine Dair Yönetmelik

35

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

35

- Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

36

- Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

36

DÜZELTME (Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91