28 Temmuz 2000 - 24123

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/943 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Amme Hizmetleri Kuruluşu Olan DİSKİ'nin Teşviki" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/879 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/879 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

31

2000/880 Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2000/880 Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

34

2000/881 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/881 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

37

2000/883 Merkezi Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesinde Bulunan Şemsettin Güneren Sulama Birliği'nin Adının, GAP Sulama Birliği Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

43

2000/918 Samsun İli, Çarşamba İlçesinde 1998 Yılında Hizmete Açılan Samsun-Çarşamba Havaalanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespitine İlişkin Karar

44

2000/972 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/972 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

45

Atama Kararı

2000/980 Vali Atamalarına İlişkin Karar

47

Yönetmelik

- Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/23/AT) - Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/23/AT)

49

Tebliğler

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4) - Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4)

50

- Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

54

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

91

-Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri -Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92