İnteraktif CD

                                                                                                         28 Şubat 2001 - 24332

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/2042 Türkiye Cumhuriyeti ile Honduras Cumhuriyeti Arasında Vize Gerekliliğinin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

2

- 2001/2043 Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasına Dair Karar

7

Yönetmelikler

- Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

19

Tebliğler

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

37

- Şanlıurfa Valiliği Sınırları İçerisinde Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satılmasının Yasaklanmasına Dair Karar

38

- Muğla Valiliği Sınırları İçerisinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan ve Bağımlılık Yapan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

38

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91