28 Şubat 2000 - 23978

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/157 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/157 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/166 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ortak Sanayi Çalışma Grubu IV. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar 2000/166 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ortak Sanayi Çalışma Grubu IV. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

26

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

35

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

35

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

36

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/93 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2000/93 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

36

2000/95 2000 Yılı Tütün Destekleme Kararı'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2000/95 2000 Yılı Tütün Destekleme Kararı'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

41

Kadro Artırılması Kararları

- Kültür Bakanlığına Ait İki Adet Kadro Artırılması Kararı

45

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Ait Sekiz Adet Karar

45

Afet İnşaat Genel Koordinatörlüğü Kurulması Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Afet İnşaat Genel Koordinatörlüğü Kurulmasına Dair Bir Adet Karar

48

Yönetmelikler

- Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği

49

- Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği

58

- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İkinci Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönetmeliği

64

Tebliğ

- Sivas Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1) - Sivas Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1)

68

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93