İnteraktif CD

                                                                                                         28 Ocak 2001 - 24301

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelik

- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Ticarette Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik

3

Tebliğler

- Taksitli, Kampanyalı ve Kapıdan Satışlar Hakkındaki Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in 10 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ TRKGM: (2001/01)

73

- Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

73

İlanlar

a - Yargı İlanları

75

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

79

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92