28 Ocak 2000 - 23947

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ:

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

4

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

12

- Kadir Has Üniversitesi Öğretim ve Eğitim Yönetmeliği

20

YARGI BÖLÜMÜ:

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 1999/49 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91