İnteraktif CD

                                                                                                         28 Mayıs 2001 - 24415

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2383 3004 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilen 25 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

3

Yönetmelik

- Koç Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin 5 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

55

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93