28 Mayıs 2000 - 24062

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/638 Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

36

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

37

Tebliğler

- Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2000/2) - Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2000/2)

38

- Aydın İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1)

42

- Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/2)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

c- Çeşitli İlanlar

76

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93