İnteraktif CD

                                                                                                         28 Mart 2001 - 24356

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2087 Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin "Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma"ya Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D'nin Değiştirilmesi ile Protokol C'nin B Ekinde Bazı Ürünler İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Yönetmelikler

- Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği

15

- Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj Yönetmeliği

43

- Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

48

Tebliğ

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91