28 Mart 2000 - 24003

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/247 Hükümetlerarası Türk - Gürcü Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

32

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

32

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

33

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

34

- Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'e, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

35

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

36

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/197 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

37

2000/228 "Niksar İlçesi Yolkonak Belediyesi, Haydarbey, Kumçiftlik Köyleri İçme Suları İşletme Bakım ve Onarım Birliği"nin Adının, "Niksar İlçesi Haydarbey-Kumçiftlik Köyleri İçme Suları İşletme Bakım ve Onarım Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

38

Atama Kararları

99/13917 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Doç.Dr. Güngör BAL'ın Atanması Hakkında Karar

39

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı M. KUMLU'nun Görevden Alınması Hakkında Karar

39

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-17) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-17)

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92