28 Haziran 2000 - 24093

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4583 Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

3

Yönetmelikler

2000/688 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik

7

DÜZELTME (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/7 Sayılı Tebliğ ile İlgili)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

c- Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92