28 Eylül 2000 - 24184

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/621 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı 2000/1203 Merkezi Bursa İlinde Olmak Üzere "Tarihi Kentler Birliği" Adıyla Bir Mahalli İdare Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 4

Atama Kararı

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Prof.Dr. Sadık TURAL'ın Atanmasına Dair Karar

4

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

5

- Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

6

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği

6

- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

23

- Süleyman Demirel Üniversitesi Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliği

30

- Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

31

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/72 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/72 Sayılı Kararı

33

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/73 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/73 Sayılı Kararı

34

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 59 Sayılı Kararı - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 59 Sayılı Kararı

35

- Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91