28 Ağustos 2000 - 24154

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/1068 Türkiye - Hırvatistan Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait 1 Adet Atama Kararı

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92