İnteraktif CD

                                                                                                         28 Nisan 2001 - 24386

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan İstifası ve Yerine Vekalet Etme İşlemi

- İstifa Eden ve İstifası Kabul Edilen M. Cumhur ERSÜMER'den Boşalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yeni Bir Atama Yapılıncaya Kadar Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2276 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2

- 2001/2309 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

4

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

9

Yönetmelikler

- Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 61 ve 121 inci Maddeleri Uyarınca Hakimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Hakkındaki Yönetmeliğin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91