27 Şubat 2000 - 23977

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4534 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Üç Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

4535 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 2 4536 Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun

3

4537 Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6

4538 EURO'nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/135 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı Olarak, Antalya İlinde "Zirai Karantina Müdürlüğü" Kurulması Hakkında Karar

9

Atama Kararları

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Milli Savunma Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

10

Genelge

- Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2000/1) - Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2000/1)

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

79

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93