İnteraktif CD

                                                                                                         27 Ocak 2001 - 24300

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- 2000/1836 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

4

- Telekomünikasyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

29

- Telekomünikasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

31

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 292) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 292)

33

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)

37

- 1479 Sayılı Kanuna Tabi Bağ-Kur Sigortalılarının Tescil, Terkin ve Prim Borçlarının İzlenmesine İlişkin Tebliğ

42

- Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

50

DÜZELTME (Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

50

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91