İnteraktif CD

                                                                                                         27 Mart 2001 - 24355

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2001/2088 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2102 226 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Üç Kişi Hakkındaki Hükmün İptali Hakkında Karar

6

Yönetmelikler

- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği

13

- Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

- Üniversitelerarası Kurul'un ve Kurul'a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin 14 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-11) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-11)

17

- 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

18

- 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ

53

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

59

İlanlar

a - Yargı İlanları

61

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

62

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91