27 Mart 2000 - 24002

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/594 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Yelken Yarışma Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TAGUM) Yönetmeliği

6

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği

11

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/10) - Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/10)

15

- Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/11) - Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/11)

19

- Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93