27 Eylül 2000 - 24183

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Hayrettin KÖSEMET'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2000/59)

3

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (Karar No: 738)

3

Atama Kararları

- Devlet ve Milli Savunma Bakanlıklarına Ait 2 Adet Karar

4

Yönetmelikler

- Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

DÜZELTME (Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile İlgili)

12

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91