27 Ağustos 2000 - 24153

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/1066 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moğolistan Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar 2 2000/1086 Türkiye - Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

29

- Eskrim Müsabaka ve Hakem Yönetmeliği

29

- Çevre Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

39

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

49

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

50

Tebliğler

- Adana Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/5)

54

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

58

İlanlar

a - Yargı İlanları

63

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

74

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92