26 Temmuz 2000 - 24121

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/606 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

2

Milletlerarası Andlaşma

2000/974 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyeti'ne Sevkiyatına İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman Bakanlıklarına Ait 12 Adet Atama Kararı

15

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair 1 Adet Karar

20

Yönetmelikler

- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışardan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20

- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışardan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

21

- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22

- Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik - Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

26

- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

27

- Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

Tebliğler

- Van İlinin Mücavir İller Kapsamına Alınmasına Dair Tebliğ

36

- Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kuruluşlar ile Laboratuvar Analiz Ücretleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2000/28)

37

- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Seri No: 1) - Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Seri No: 1)

39

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Seri No: 1) - Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Seri No: 1)

41

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-35) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-35)

43

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/5) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/5)

44

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/15) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/15)

44

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/6) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/6)

45

- Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2000/1) - Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2000/1)

45

- Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

45

DÜZELTME (2000/2 Sayılı Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlgili)

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92