26 Ocak 2000 - 23945

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

2

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Yolcu Oturakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/763/AT) - Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Yolcu Oturakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/763/AT)

6

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/1)

11

- İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ - İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ

13

- Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri - Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri

0

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

14

- İçel Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/8) - İçel Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/8)

16

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 1999/48 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91