26 Nisan 2000 - 24031

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/457 Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Karar 2000/457 Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Karar

2

Atama Kararı

2000/460 Merkez Valisi Kaya Uyar'ın Burdur Valiliğine Atanması Hakkında Karar

5

Yönetmelikler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

6

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

10

- Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

15

Tebliğler

- Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/17) - Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/17)

15

- Net Gücün ve Elektrikli Tahrik Tertibatının 30 Dakikalık Maksimum Gücünün Ölçümü Konusunda M ve N Sınıfı Motorlu Taşıtların İtici Gücü İçin Tasarımlanmış İçten Yanmalı Motorların veya Elektrikli Tahrik Tertibatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-85) İlişkin Tebliğ (No: SGM - 2000/54) - Net Gücün ve Elektrikli Tahrik Tertibatının 30 Dakikalık Maksimum Gücünün Ölçümü Konusunda M ve N Sınıfı Motorlu Taşıtların İtici Gücü İçin Tasarımlanmış İçten Yanmalı Motorların veya Elektrikli Tahrik Tertibatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-85) İlişkin Tebliğ (No: SGM - 2000/54)

16

- Gaz Boşalmalı Işık Kaynakları ile Donatılan Motorlu Taşıt Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-98) İlişkin Tebliğ (No: SGM - 2000/55) - Gaz Boşalmalı Işık Kaynakları ile Donatılan Motorlu Taşıt Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-98) İlişkin Tebliğ (No: SGM - 2000/55)

17

- Güç Tahrikli Taşıtların Onaylanmış Gaz Boşalmalı Lamba Birimlerinde Kullanılacak Olan Gaz Boşalmalı Işık Kaynaklarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-99) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/56) - Güç Tahrikli Taşıtların Onaylanmış Gaz Boşalmalı Lamba Birimlerinde Kullanılacak Olan Gaz Boşalmalı Işık Kaynaklarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-99) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/56)

18

- Motorlu Taşıtlarda; Görülebilir Kirleticilerin Yayılması Konusunda Sıkıştırma Ateşlemeli (C.I.) Motorların Onayı, Onaylanmış Bir Tipin C.İ. Motorlarının Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı, Motor Tarafından Görülebilir Kirleticilerin Yayılması Konusunda (C.I.) Motorları ile Donatılmış Motorlu Taşıtların Onayı, C.İ. Motorun Gücünün Ölçülmesi ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-24) İlişkin Tebliğ (No: SGM - 2000/58) - Motorlu Taşıtlarda; Görülebilir Kirleticilerin Yayılması Konusunda Sıkıştırma Ateşlemeli (C.I.) Motorların Onayı, Onaylanmış Bir Tipin C.İ. Motorlarının Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı, Motor Tarafından Görülebilir Kirleticilerin Yayılması Konusunda (C.I.) Motorları ile Donatılmış Motorlu Taşıtların Onayı, C.İ. Motorun Gücünün Ölçülmesi ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-24) İlişkin Tebliğ (No: SGM - 2000/58)

19

- İthalat: (2000/17) Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - İthalat: (2000/17) Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/3) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/3)

20

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/11 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/29 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/11 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/29 Sayılı Kararı

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92