İnteraktif CD

                                                                                                         26 Mayıs 2001 - 24413

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Kurulu Kararları

- 2001/2381 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2001/2381 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

- 2001/2444 Bursa Yenişehir Havaalanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

8

- İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği

10

- Kafkas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

12

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/35 (595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/5 Sayılı Kararı

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92