26 Mart 2000 - 24001

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4551 Askeri Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

11

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/217 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/217 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

12

2000/223 T.C. Ziraat Bankasının Frankfurt Merkez Şubesi ve Bağlı Şubelerinin "Ziraat Bank International A.G." Unvanlı Bir Bankaya Dönüştürülmesine ve 15/12/1990 Tarihli ve 90/1264 Sayılı Kararname ile Kurulan "Deutsche Turkische Bank A.G."nin Ziraat Bank International A.G.'ye Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Karar

13

2000/248 İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/248 İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14

2000/261 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Etkisiyle Fiskobirlik'in Batı Karadeniz Bölgesindeki Depolarının Çökmesi veya Hasara Uğraması Nedeniyle Söz Konusu Depolarda Bulunan 1999 Yılı Ürünü Fındığın Kamu Kurumlarına Maliyetinin Altındaki Fiyatlardan Satılması Dolayısıyla Oluşacak Zararların, Fiskobirlik'in Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsubuna İlişkin Karar 2000/261 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Etkisiyle Fiskobirlik'in Batı Karadeniz Bölgesindeki Depolarının Çökmesi veya Hasara Uğraması Nedeniyle Söz Konusu Depolarda Bulunan 1999 Yılı Ürünü Fındığın Kamu Kurumlarına Maliyetinin Altındaki Fiyatlardan Satılması Dolayısıyla Oluşacak Zararların, Fiskobirlik'in Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsubuna İlişkin Karar

15

2000/262 Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Stoklarında Bulunan 1999 Yılı Ürünü Kuru İncirin, Kamu Kurumlarına Maliyetinin Altındaki Fiyatlardan Satılması Dolayısıyla Oluşacak Zararların, Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesine Dair Karar 2000/262 Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Stoklarında Bulunan 1999 Yılı Ürünü Kuru İncirin, Kamu Kurumlarına Maliyetinin Altındaki Fiyatlardan Satılması Dolayısıyla Oluşacak Zararların, Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesine Dair Karar

16

2000/285 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın Sermayesinin Yükseltilmesi Hakkında Karar

17

Yönetmelik

- İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

Tebliğler

- 2000 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2000/1) - 2000 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2000/1)

18

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 41) - Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 41)

84

İlanlar

a - Yargı İlanları

85

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

88

c- Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93