26 Haziran 2000 - 24091

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/11) - İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/11)

2

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4) - Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4)

3

- Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4) - Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

23

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93