İnteraktif CD

                                                                                                         26 Aralık 2000 - 24272

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1750 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2001 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretler Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Emin KIZIL'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2000/75)

5

- Hükümlü Bülent DAKAK'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2000/76)

5

Yönetmelik

- İzmit Liman Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

5

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/128-129)

7

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/129-130)

7

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/130-131)

8

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/133-134)

9

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/134-135)

10

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/135-136)

11

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

13

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

61

İlanlar

a - Yargı İlanları

67

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

74

c- Çeşitli İlan

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

79