26 Ağustos 2000 - 24152

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-57/614-391 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-57/614-391 Sayılı Kararı

22

- Samsun İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1)

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91