25 Temmuz 2000 - 24120

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/814 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/814 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/861 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar 2000/861 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

458

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/74-75 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/74-75 Sayılı Tebliğ

508

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/76-77 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/76-77 Sayılı Tebliğ

527

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/86-87 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/86-87 Sayılı Tebliğ

552

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/87-88 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/87-88 Sayılı Tebliğ

577

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/90-91 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/90-91 Sayılı Tebliğ

597

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/93-94 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/93-94 Sayılı Tebliğ

631

- 2000 yılı Mayıs Ayı İçerisinde Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 yılı Mayıs Ayı İçerisinde Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

727

- 2000 yılı Mayıs Ayı İçerisinde Verilen Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - 2000 yılı Mayıs Ayı İçerisinde Verilen Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

761

İlanlar

a - Yargı İlanları

767

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

799

c- Çeşitli İlanlar

835

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

860