TD width="100%">

İnteraktif CD

                                                                                                         25 Ocak 2001 - 24298

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10

- Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik

14

- Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

42

- Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

44

- Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

46

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

47

Tebliğler

- 20/12/2000 Tarihli ve 2000/10 Sayılı Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

48

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80)

50

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

52

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

53

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91