25 Ocak 2000 - 23944 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 66) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 66)

6

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 408) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 408)

6

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 409) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 409)

7

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/5-6 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/5-6 Sayılı Tebliğ

8

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/6-7 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/6-7 Sayılı Tebliğ

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

74

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91